Diwrnod Maes y Sir 2019

Cynhaliwyd Diwrnod Maes C.Ff.I. Ceredigion ar Fferm Trawscoed, Abermagwr ar ddydd Sadwrn, 28ain o Fedi. Cafwyd cystadlu brwd drwy gydol y dydd, wrth i 16 o glybiau’r Sir gymryd rhan gyda dros 200 o aelodau yn cystadlu mewn amryw o Parhau darllen

Parhau darllen...

Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r RALI SIROL a gynhelir ar y 1af o Fehefin, 2019.  Mae angen:

  • Toiledau gogyfer y dydd a’r nos
  • Lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd yn cynnwys gwerthu ffrwythau, melysion ayyb
  • Lluniaeth sglodion, byrgers ayyb Parhau darllen
Parhau darllen...