Eisteddfod

Eisteddfod

Cynhelir Eisteddfod y Sir eleni ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar Nos Iau’r 1af a Dydd Sadwrn y 3ydd o Dachwedd Mae’r Eisteddfod yn gystadleuaeth poblogaidd lle gwelir aelodau yn mwynhau cystadlu ar lwyfan mewn cystadlaethau megis Unawdau, Llefaru, Partïon, Meimio i Gerddoriaeth, Grwpiau Pop, Sgetsys, Deuawdau Doniol a’r Côrau.

Rhaglen Eisteddfod 2018 Terfynol 20.09.18
Rheolau Cyffredinol Steddfod 2018
Rheolau Dawnsio Neuadd 2018-19
Rheolau Cor C.Ff.I. Cymru 2018-19

Ffurflen Gais Eisteddfod 2018
Ffurflen Gais Gwaith Cartref Eisteddfod 2018
Bwriad Cystadlu Cor CFfI Cymru 2018
Bwriad Cystadlu Dawnsio Neuadd 2018

Darnau 2018 –
Ryw Hudolus Noswaith
Cainc Parti Cerdd Dant
Llefaru Dan 18 – Dangosaf iti lendid
Llefaru Dan 26 – Gwŷr a aeth Catterick Barracks