Eisteddfod

Eisteddfod

Cynhaliwyd Eisteddfod y Sir eleni ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar Nos Iau’r 1af a Dydd Sadwrn y 3ydd o Dachwedd 2018. Mae’r Eisteddfod yn gystadleuaeth poblogaidd lle gwelir aelodau yn mwynhau cystadlu ar lwyfan mewn cystadlaethau megis Unawdau, Llefaru, Partïon, Meimio i Gerddoriaeth, Dawnsio, Sgetsys, Deuawdau Doniol a’r Côrau.

Rhaglen Eisteddfod 2018 Terfynol 20.09.18
Rheolau Cyffredinol Steddfod 2018

Canlyniadau 2018 –
Gwaith Cartref Eisteddfod 2018
Canlyniadau Terfynol Eisteddfod 18