Eisteddfod

Eisteddfod

Cynhelir Eisteddfod y Sir eleni ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar Nos Iau’r 2il a Dydd Sadwrn y 4ydd o Dachwedd Mae’r Eisteddfod yn gystadleuaeth poblogaidd lle gwelir aelodau yn mwynhau cystadlu ar lwyfan mewn cystadlaethau megis Unawdau, Llefaru, Partïon, Meimio i Gerddoriaeth, Grwpiau Pop, Sgetsys, Deuawdau Doniol a’r Côrau.