Eisteddfod

Eisteddfod

Mae’r Eisteddfod yn gystadleuaeth poblogaidd lle gwelir aelodau yn mwynhau cystadlu ar lwyfan mewn cystadlaethau megis Unawdau, Llefaru, Partïon, Meimio i Gerddoriaeth, Dawnsio, Sgetsys, Deuawdau Doniol a’r Côrau.

Rheolau Eisteddfod Rhithiol 2021

Rhaglen Eisteddfod 2019
Rheolau Cyffredinol Eisteddfod 2019
Ffurflen Gais Eisteddfod 2019
Ffurflen Gais Gwaith Cartref Eisteddfod 2019
Rhestr Emynau 2019

Canlyniadau 2019 –
Canlyniadau Llawn 2019
Marciau Terfynol 2019

FAQ’s Eisteddfod 2019