Gwaith Elusennol

Mae C.Ff.I. Ceredigion a’i holl glybiau yn chwarae rhan bwysig iawn yn y gymuned ac yn codi llawer o arian tuag at elusennau eraill.