Rali

Rali

Rali Blynyddol yw uchafbwynt y flwyddyn i aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r mudiad.  Dyma diwrnod ble mae pob clwb yn cystadlu yng nghystadlaethau megis Barnu Stoc, Dawnsio, Cneifio, Canu, Coginio, Gosod Blodau, Crefft a Choedwigaeth. Hefyd dyma ddiwrnod lle gwelir Brenhines newydd y Sir yn cael ei choroni gyda’i Dirprwyon ac hefyd y Ffermwr Ifanc. Y clwb buddugol sy’n cynnal y Rali a chynhelir ar ddydd Sadwrn cyntaf ym mis Mehefin.

Gwybodaeth

Rheolau Terfynol Rali 2022
Bwriad Cystadlu Rali 2022
Bwriad Cystadlu Tynnu’r Gelyn 2022
Ffurflen Gais Rali 2022
Ffurflen gais unigolion – barnu stoc, trîn gwlan a cneifio 2022
Rheolau Gwneud Arwydd 22
Ffurflen Bwriad Creu Arwydd 2022
Ffurflen Noddi’r Rali 2022
Rheolau Cyffredinol Rali 2022

Canlyniadau

CANLYNIADAU RALI CEREDIGION 2019
Marciau Cwpan Gwynne 18-19

Gwybodaeth Ychwanegol

Cystadlaethau Gorfodol

1. Cystadleuaeth yr Aelodau.
2. Arddangosfa’r Ffederasiwn NEU Creu Penwast
3. Barnu Gwartheg Henffordd, Barnu Defaid North Country Cheviot (teip parc) neu Barnu Merlod Cymreig Adran B.
4. Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo
Gall aelod gymryd rhan mewn unrhyw ddwy gystadleuaeth ac Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo.
Ni chaniateir i glwb gystadlu mewn mwy nag wyth cystadleuaeth, ond caniateir i glybiau gystadlu mewn llai.

Hyfforddiant Barnu Stoc

Nodweddion Brîd Defaid North Country Cheviot
Nodweddion Brîd Gwartheg Henffordd
Nodweddion Brîd Merlod Cymreig Adran B