Rali

Rali

Rali Blynyddol yw uchafbwynt y flwyddyn i aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r mudiad.  Dyma diwrnod ble mae pob clwb yn cystadlu yng nghystadlaethau megis Barnu Stoc, Dawnsio, Cneifio, Canu, Coginio, Gosod Blodau, Crefft a Choedwigaeth. Hefyd dyma ddiwrnod lle gwelir Brenhines newydd y Sir yn cael ei choroni gyda’i Dirprwyon ac hefyd y Ffermwr Ifanc. Y clwb buddugol sy’n cynnal y Rali a chynhelir ar ddydd Sadwrn cyntaf ym mis Mehefin.

Cynhelir Rali Lledrod 2019 a Dawns y Rali ar fferm teulu Jenkins, Ynysforgan ar ddydd Sadwrn, y 1af o Fehefin.

Gwybodaeth

Drafft Rheolau Rali 2019 Fersiwn 2 Mawrth 2019
Bwriad Cystadlu Rali 2019

Gwybodaeth Ychwanegol

Cystadlaethau Gorfodol

Gall aelod gymryd rhan mewn unrhyw ddwy gystadleuaeth ac Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo.

Canlyniadau

Marciau Cwpan Gwynne 17-18

RALI 2018