Rali

Rali

Rali Blynyddol yw uchafbwynt y flwyddyn i aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r mudiad.  Dyma diwrnod ble mae pob clwb yn cystadlu yng nghystadlaethau megis Barnu Stoc, Dawnsio, Cneifio, Canu, Coginio, Gosod Blodau, Crefft a Choedwigaeth. Hefyd dyma ddiwrnod lle gwelir Brenhines newydd y Sir yn cael ei choroni gyda’i Dirprwyon ac hefyd y Ffermwr Ifanc. Y clwb buddugol sy’n cynnal y Rali a chynhelir ar ddydd Sadwrn cyntaf ym mis Mehefin.

Cynhaliwyd Rali 2018 ar fferm teulu Davies, Sychpant ar dydd Sadwrn, yr 2il o Fehefin.

Cynhaliwyd y ddawns ar fferm teulu Jones, Rhiwonnen.

Llongyfarchiadau enfawr i C.Ff.I. Lledrod ar ddod yn fuddugol ar ddiwedd y cystadlu eleni! C.Ff.I. Lledrod bydd yn cynnal Rali 2019.

Gwybodaeth

Rhaglen – cliciwch isod er mwyn lawrlwytho fel PDF

Rheolau

Rheolau Cyffredinol

Rheolau Gwneud Arwydd

Bwriad Gwneud Arwydd

Amserlen

Bwriad Cystadlu

Ffurflen Gais

Stoc a Cneifo Unigol

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Cystadlaethau Gorfodol

Gall aelod gymryd rhan mewn unrhyw ddwy gystadleuaeth ac Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo.

Canlyniadau

Marciau Cwpan Gwynne 17-18

RALI 2018