Rali

Rali Blynyddol yw uchafbwynt y flwyddyn i aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r mudiad.  Dyma diwrnod ble mae pob clwb yn cystadlu yng nghystadlaethau megis Barnu Stoc, Dawnsio, Cneifio, Canu, Coginio, Gosod Blodau, Crefft a Choedwigaeth. Hefyd dyma ddiwrnod lle gwelir Brenhines newydd y Sir yn cael ei choroni gyda’i Dirprwyon ac hefyd y Ffermwr Ifanc. Y clwb buddugol sy’n cynnal y Rali a chynhelir ar ddydd Sadwrn cyntaf ym mis Mehefin.

Gwybodaeth

Rhaglen Rali derfynol i’r wefan
Rheolau Rali 2024
 

Rheolau Rali 2024 2

Rheolau Rali 2024 3

rheolau gwneud arwydd 24

Ffurflen-Gais-Unigolion

Ffurflen-Gais-Rali-2024

AMSERLEN RALI 2024
Ffurflen Noddi’r Rali 2024

Bwriad Cystadlu Rali 2024

Canlyniadau

RALI CEREDIGION 2023 FINAL

CANLYNIADAU RALI CEREDIGION 2019

Marciau Cwpan Gwynne Rali 23
Marciau Cwpan Gwynne 18-19

Gwybodaeth Ychwanegol

Cystadlaethau Gorfodol

1. Cystadleuaeth yr Aelodau.
2. Arddangosfa’r Ffederasiwn NEU Cynnig Prosiect neu Gynnyrch Diogelwch Fferm Newydd
3. Barnu Gwartheg Limousin, Barnu Defaid Texel neu Barnu Cobïau Cymreig Adran D.
4. Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo
Gall aelod gymryd rhan mewn unrhyw ddwy gystadleuaeth ac Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo.
Ni chaniateir i glwb gystadlu mewn mwy nag wyth cystadleuaeth, ond caniateir i glybiau gystadlu mewn llai.

Hyfforddiant Barnu Stoc