Rali

Rali

Rali Blynyddol yw uchafbwynt y flwyddyn i aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r mudiad.  Dyma diwrnod ble mae pob clwb yn cystadlu yng nghystadlaethau megis Barnu Stoc, Dawnsio, Cneifio, Canu, Coginio, Gosod Blodau, Crefft a Choedwigaeth. Hefyd dyma ddiwrnod lle gwelir Brenhines newydd y Sir yn cael ei choroni gyda’i Dirprwyon ac hefyd y Ffermwr Ifanc. Y clwb buddugol sy’n cynnal y Rali a chynhelir ar ddydd Sadwrn cyntaf ym mis Mehefin.

Cynhelir Rali Lledrod 2019 a Dawns y Rali ar fferm teulu Jenkins, Ynysforgan ar ddydd Sadwrn, y 1af o Fehefin.

Gwybodaeth

Amserlen Rali 2019
Rheolau TERFYNOL Rali 2019
Rheolau Cyffredinol Rali 2019
Rheolau Gwneud Arwydd 2019
Q&A’s Rali 2019

Canlyniadau

CANLYNIADAU RALI CEREDIGION 2019
Marciau Cwpan Gwynne 18-19

Gwybodaeth Ychwanegol

Cystadlaethau Gorfodol

1. Cystadleuaeth yr Aelodau.
2. Arddangosfa’r Ffederasiwn NEU Eitem i Gyfleu Hwiangerdd.
3. Barnu Gwartheg Duon Cymreig, Barnu Defaid Mule Cymreig neu Barnu Merlod Mynydd Cymreig Adran A.
4. Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo
Gall aelod gymryd rhan mewn unrhyw ddwy gystadleuaeth ac Arddangosfa’r Prif Gylch neu Tablo.
Ni chaniateir i glwb gystadlu mewn mwy nag wyth cystadleuaeth, ond caniateir i glybiau gystadlu mewn llai.