Clybiau

Clybiau

Mae yna 19 o glybiau yng Ngheredigion, yn cynnwys dros 700 o aelodau, ac mae’r mwyafrif yn cwrdd yn wythnosol. Os bod diddordeb gennych ymuno a chlwb defnyddiwch y map isod i weld pa glwb sydd agosaf i chi! Mae manylion cyswllt bob clwb isod.

LLEOLIAD CLWB YSGRIFENNYDD  NOSON CWRDD
1 BRO’R DDERI LOWRI PUGH-DAVIES  NOS LUN
2 BRYNGWYN ELEN JONES  NOS LUN
3 CAERWEDROS SIONED DAVIES  NOS LUN
4 DIHEWYD MENNA EVANS  NOS LUN
5 FELINFACH SION WYN EVANS  NOS LUN
6 LLANDDEINIOL MARIAN JONES  NOS LUN
7 LLANDDEWI BREFI MARED LLOYD-JONES  NOS IAU
8 LLANGEITHO MALI DAVIES  NOS LUN
9 LLANGWYRYFON ELIN CALAN JONES  NOS IAU
10 LLANILAR CARYL GEORGE  NOS IAU
11 LLANWENOG MEINIR DAVIES  NOS LUN
12 LLEDROD SIWAN GEORGE  NOS FAWRTH
13 MYDROILYN ELEN SKYRME  NOS LUN
14 PENPARC MARED REES  NOS LUN
15 PONTSIAN SIRIOL TEIFI  NOS LUN
16 TALYBONT TELERI MORGAN  NOS FAWRTH
17 TREGARON RHODRI LEWIS  NOS LUN
18 TRISANT ANGHARAD DAVIES  NOS LUN
19 TROEDYRAUR DAFYDD JAMES  NOS LUN