Pontsian yn ennill y Pantomeim!

Cynhaliwyd cystadleuaeth Pantomeim C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach dros wyliau’r hanner tymor, gyda 14 o glybiau’r sir yn cystadlu. Cafwyd cefnogaeth gref gan y clybiau a hefyd ffrindiau’r Mudiad, gan sicrhau bod y theatr dan ei sang bob nos. Rydym Parhau darllen

Parhau darllen...

Ar nos Sul y 19eg o Fawrth, cynhaliwyd Gymanfa’r Frenhines yng Nghapel Mydroilyn. Cafwyd gymanfa hwylus wrth i swyddogion a ffrindiau’r sir arwain emyn yr un a bu’n lwyddiant gan godi swm anrhydeddus o £1000 tuag at yr elusen Parhau darllen

Parhau darllen...