Gŵyl Ddrama CFfI Ceredigion

Cynhaliwyd Gŵyl Ddrama C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach dros wyliau’r hanner tymor, gyda 15 o glybiau’r sir yn cystadlu.

Rydym yn lwcus iawn bod cyfleusterau fel Theatr Felinfach ar gael i ni ei ddefnyddio a diolchwn i’r holl staff am Parhau darllen

Parhau darllen...
Diwrnod Maes y Sir 2019

Cynhaliwyd Diwrnod Maes C.Ff.I. Ceredigion ar Fferm Trawscoed, Abermagwr ar ddydd Sadwrn, 28ain o Fedi. Cafwyd cystadlu brwd drwy gydol y dydd, wrth i 16 o glybiau’r Sir gymryd rhan gyda dros 200 o aelodau yn cystadlu mewn amryw o Parhau darllen

Parhau darllen...