RALI C.Ff.I. CEREDIGION 2022
Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r RALI SIROL a gynhelir ar y 4ydd o Fehefin, 2022. Mae angen:

• Toiledau gogyfer y dydd a’r nos
• Lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd yn cynnwys gwerthu ffrwythau, melysion Parhau darllen

Parhau darllen...
Gŵyl Ddrama CFfI Ceredigion

Cynhaliwyd Gŵyl Ddrama C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach dros wyliau’r hanner tymor, gyda 15 o glybiau’r sir yn cystadlu.

Rydym yn lwcus iawn bod cyfleusterau fel Theatr Felinfach ar gael i ni ei ddefnyddio a diolchwn i’r holl staff am Parhau darllen

Parhau darllen...