Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r RALI SIROL a gynhelir ar y 1af o Fehefin, 2019.  Mae angen:

  • Toiledau gogyfer y dydd a’r nos
  • Lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd yn cynnwys gwerthu ffrwythau, melysion ayyb
  • Lluniaeth sglodion, byrgers ayyb Parhau darllen
Parhau darllen...
Pontsian yn ennill y Pantomeim!

Cynhaliwyd cystadleuaeth Pantomeim C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach dros wyliau’r hanner tymor, gyda 14 o glybiau’r sir yn cystadlu. Cafwyd cefnogaeth gref gan y clybiau a hefyd ffrindiau’r Mudiad, gan sicrhau bod y theatr dan ei sang bob nos. Rydym Parhau darllen

Parhau darllen...