Ymuno

Ymuno

Os ydych am ymuno gyda un o fudiadau gorau Cymru, cysylltwch â Swyddfa C.Ff.I. Ceredigion neu cysylltwch gyda’ch clwb agosaf. Tâl Aelodaeth
  • 17 oed neu iau – £22.00
  • 22 oed neu iau – £25.00
  • 27 oed neu iau – £27.00
Os ydych wedi mynd dros oedran cystadlu, medrwch ymuno a’r mudiad fel aelod cyswllt. Mae hyn yn sicrhau gostyngiad mewn pris mynediad i ddigwyddiadau’r CFFI ac hefyd yn sicrhau bod aelodau cyswllt yn gallu manteisio ar y cynigion arbennig sydd ar gael gan siopau lleol i’r mudiad yn ogystal â fod yn rhan o’r cynllun ŵyn sydd gan y mudiad i’w gynnig.
  • Aelodau Cyswllt – £17.00.
Lawrlwytho y ffurflen fel PDF.