Eraill

Cyfansoddiad y Mudiad

Hysbysiad Preifatrwydd y Mudiad – http://www.nfyfc.org.uk/privacy
Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn wedi’i gynllunio i’ch helpu i ddeall popeth sydd angen i chi ei wybod am ein gweithrediadau casglu a phrosesu data, pam a sut, a beth yw eich hawliau cyfreithiol.