Bryngwyn

Clwb ag aelodau ifanc o dde Ceredigion yw Bryngwyn. Rydym yn cwrdd bob Nos Lun am 7.30pm yn festri Capel Bryngwyn ger Castell Newydd Emlyn. Mae’r Clwb wedi dathlu dros deugain mlynedd o fodolaeth erbyn hyn ac mae gennym oddeutu ugain o aelodau.

Os am ymuno â chlwb croesawgar a chyfeillgar sy’n dwli ar gloncian!

Cofiwch: C.Ff.I. Bryngwyn, Festri Capel Bryngwyn, 7.30pm ar Nos Lun.

Dyma ein rhaglen am y flwyddyn:-