Llangwyryfon

Mae Clwb Llangwyryfon yn cyfarfod bob nos Iau yn Neuadd Santes Ursula, Llangwyryfon am 8.00 o’r gloch.  Sefydlwyd Clwb Llangwyryfon yn 1943, ac felly rydyn ni newydd ddathlu ein pen-blwydd yn 70 oed.

Dyma ein rhaglen am y flwyddyn –