Cynllun Ŵyn

Ydych chi’n ffermwr defaid?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn magi  ŵyn?

Os felly, mae’r cynllun yma yn gyfle i chi ddatblygu menter cynhyrchu bwyd cynaliadwy a hyfyw.

Rhaid i chi fod rhwng 16 a 40 mlwydd oed ac yn aelod o C.Ff.I. Ceredigion neu’n aelod cyswllt.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r swyddfa –

ceredgion@yfc-wales.org.uk

01570471444