Siarad Cyhoeddus

Siarad Cyhoeddus

Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg yn ystod blwyddyn C.Ff.I.

Cynhelir y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg eleni ar Ddydd Sul, 8fed o Ragfyr 2019 yng Nghanolfan Addysg Felinfach.  Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar Ddydd Sul,19eg o Ionawr 2020 ar gampws Theatr Felinfach.

Siarad Cyhoeddus Saesneg
English Public Speaking Rules 2021
Ffurflen Gais 2021
Junior Reading Book 2019

Siarad Cyhoeddus Cymraeg
Rheolau 2022
Ffurflen Gais 2022
Rheolau Ymgeisio am Swydd 2022
Bwriad Cystadlu 2022
Rheolau Codi Hwyl 2022
Bwriad Cystadlu Codi Hwyl 2022

Canlyniadau Saesneg 2021 –
Adran Darllen
Adran Iau
Adran Hyn
Canlyniadau Terfynol

Canlyniadau Cymraeg 2020 –
Adran Darllen Iau
Adran Iau
Adran Ganol
Adran Hyn
Taclo’r Twyllwr
Canlyniadau Terfynol

Ychwanegol

A1. Mace Debating Guidelines
A2. Mace Debating Notes
A3. Speech and Debate Handbook
A4. Schools Mace Handbook