Siarad Cyhoeddus

Siarad Cyhoeddus

Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg yn ystod blwyddyn C.Ff.I.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg eleni ar Ddydd Sul, 2il o Ragfyr 2018 yng Nghanolfan Addysg Felinfach.  Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar Ddydd Sul, 20fed o Ionawr 2019 ar gampws Theatr Felinfach.

Siarad Cyhoeddus Saesneg
English Public Speaking Rules 2019
Entry Form 2019

Canlyniadau Saesneg 2018 –
Adran Ddarllen
Adran Iau
Adran Ganol
Adran Hyn
Canlyniadau Terfynol

Siarad Cyhoeddus Cymraeg
Rheolau 2019
Rheolau Ymgeisio am Swydd 2020
Rheolau Taclo’r Twyllwr 2020

Canlyniadau Cymraeg 2019 –
Adran Ddarllen
Adran Iau
Adran Ganol
Adran Hyn
Canlyniadau Terfynol

Ychwanegol

A1. Mace Debating Guidelines
A2. Mace Debating Notes
A3. Speech and Debate Handbook
A4. Schools Mace Handbook