Siarad Cyhoeddus

Siarad Cyhoeddus

Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg yn ystod blwyddyn C.Ff.I.

Cynhelir y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg eleni ar Ddydd Sul, 2il o Ragfyr 2018 yng Nghanolfan Addysg Felinfach.  Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar Ddydd Sul, 20fed o Ionawr 2019 ar gampws Theatr Felinfach.

Diolch i brif noddwyr y Siarad Cyhoeddus eleni sef: