Siarad Cyhoeddus

Siarad Cyhoeddus

Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg yn ystod blwyddyn C.Ff.I.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg eleni ar Ddydd Sul, 2il o Ragfyr 2018 yng Nghanolfan Addysg Felinfach.  Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar Ddydd Sul, 20fed o Ionawr 2019 ar gampws Theatr Felinfach.

Siarad Cyhoeddus Saesneg
English Public Speaking Rules 2018

Canlyniadau Saesneg 2018 –
Adran Ddarllen
Adran Iau
Adran Ganol
Adran Hyn
Canlyniadau Terfynol

Siarad Cyhoeddus Cymraeg
Rheolau Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2019

Canlyniadau Cymraeg 2019 –
Adran Ddarllen
Adran Iau
Adran Ganol
Adran Hyn
Canlyniadau Terfynol