Siarad Cyhoeddus

Siarad Cyhoeddus

Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg yn ystod blwyddyn C.Ff.I.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg ar Ddydd Sul, 4ydd o Ragfyr 2016 yng Nghanolfan Addysg Felinfach.  Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar Ddydd Sul, 22ain o Ionawr 2017 ar gampws Theatr Felinfach.

Diolch i brif noddwyr y Siarad Cyhoeddus eleni sef: Siop Inc