Swyddogion

Dyma swyddogion C.Ff.I. Ceredigion eleni.

Caryl Haf
Cadeirydd y Sir

Esyllt Ellis Jones
Is-Gadeirydd y Sir

Milwyn Davies
Llywydd y Sir

Ifan Davies
Is-lywydd y Sir

Elen Lloyd-Jones
Brenhines y Sir

Endaf Griffiths
Ffermwr Ifanc

Carys Mair Jones
Dirprwy

Rhodri Griffiths
Dirprwy

Mared Lloyd-Jones
Dirprwy

John Jenkins
Dirprwy

Megan Lewis
Aelod Hŷn y Flwyddyn

Alaw Fflur Jones
Aelod Iau y Flwyddyn