Swyddogion

Dyma swyddogion C.Ff.I. Ceredigion eleni.

Caryl Haf Jones
Cadeirydd y Sir

Esyllt Ellis Jones
Is-Gadeirydd y Sir

Milwyn Davies
Llywydd y Sir

Ifan Davies
Is-lywydd y Sir

Elin Haf Jones
Brenhines y Sir

Iwan Davies
Ffermwr Ifanc

Lowri Pugh-Davies
Dirprwy

Dyfan Ellis Jones
Dirprwy

Megan Jenkins
Dirprwy

Dyfrig Williams
Dirprwy

Cennydd Jones
Aelod Hŷn y Flwyddyn

Alaw Mair Jones
Aelod Iau y Flwyddyn