Cwis

Cwis

Cynhelir Cystadleuaeth Cwis ar gyfer aelodau hŷn a hefyd Cwis Iau ar gyfer aelodau 18 oed neu iau yn ystod y flwyddyn.

Cynhelir y Cwis Hŷn eleni ar y 7fed o Ionawr yn Neuadd y Celfyddydau, Llambed.
Mae’r cwis iau yn cael ei gynnal mewn dau leoliad, un yn y gogledd y sir ac un yn y de.

Ffurflen Gais a Rheolau Cwis 2019