Cwis

Cwis

Cynhelir Cystadleuaeth Cwis ar gyfer aelodau hŷn a hefyd Cwis Iau ar gyfer aelodau 18 oed neu iau yn ystod y flwyddyn.

Cynhaliwyd y Cwis Hŷn eleni ar y 9fed o Ionawr yn Neuadd y Celfyddydau, Llambed. Mae’r cwis iau yn cael ei gynnal mewn dau leoliad, Neuadd Jiwbilî Llangeitho i aelodau’r Gogledd a Neuadd D.H Evans Pontsian i aelodau’r De.