Ar nos Sul y 19eg o Fawrth, cynhaliwyd Gymanfa’r Frenhines yng Nghapel Mydroilyn. Cafwyd gymanfa hwylus wrth i swyddogion a ffrindiau’r sir arwain emyn yr un a bu’n lwyddiant gan godi swm anrhydeddus o £1000 tuag at yr elusen Parhau darllen

Parhau darllen...

RALI C.Ff.I. CEREDIGION 2017

Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r RALI SIROL a gynhelir ar y 3ydd o Fehefin, 2017.  Mae angen:

  • Toiledau gogyfer y dydd a’r nos
  • Lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd yn cynnwys gwerthu ffrwythau, melysion ayyb Parhau darllen
Parhau darllen...