Ymuno

Ymuno

Os ydych am ymuno gyda un o fudiadau gorau Cymru, cysylltwch â Swyddfa C.Ff.I. Ceredigion neu cysylltwch gyda’ch clwb agosaf. Linc ymuno 2023/2024 Tâl Aelodaeth
  • 10 – 28 oed – £30.00
Os ydych wedi mynd dros oedran cystadlu, medrwch ymuno a’r mudiad fel aelod cyswllt. Mae hyn yn sicrhau gostyngiad mewn pris mynediad i ddigwyddiadau’r CFFI ac hefyd yn sicrhau bod aelodau cyswllt yn gallu manteisio ar y cynigion arbennig sydd ar gael gan siopau lleol i’r mudiad yn ogystal â fod yn rhan o’r cynllun ŵyn sydd gan y mudiad i’w gynnig.
  • Aelodau Cyswllt – £15.00.