Tregaron

Rydym ni fel C.Ff.I. Tregaron yn cwrdd bob nos Lun yn Neuadd Goffa Tregaron am 7:30yh.  Sefydlwyd y Clwb yn 1949 ac mae’n mynd o nerth i nerth. Rydym yn croesawi aelodau hen a newydd i’r clwb, felly dewch ac ymunwch â ni.

Dyma ein rhaglen am y flwyddyn – lawrlwythwch fel PDF.