Tendr Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2019

Rydym yn chwilio am gwmni i dendro lluniaeth ar gyfer y beirniaid, stiwardiaid, swyddogion a’r cyhoedd.

Os hoffech chi dendro ar gyfer y digwyddiad yma, byddem yn gwerthfawrogi petaech yn danfon rhestr o brisiau yr holl fwyd a diod y byddwch yn bwriadu gwerthu ar y diwrnod gan gynnwys eich tendr a thystysgrifau glendid bwyd.

Nid o reidrwydd y tendr uchaf fydd yn llwyddiannus, mi fydd C.Ff.I. yn ystyried prisiau ar gyfer y cwsmeriaid, cyflwyniad ayyb.

Mae manylion llawn y tendrau i’w gweld isod ond mae croeso i chi gysylltu â mi ar 01570 471444 am wybodaeth pellach.

Tendr lluniaeth cyhoedd a beirniaid 2019