Noddwyr

Fel mudiad elusennol rydym yn ddibynnol ar Grantiau, Noddwyr a Chyfraniadau er mwyn parhau a datblygu gwaith da y mudiad yng Ngheredigion.

Diolch yn fawr iawn i'r sefydliadau, cwmnïau ac unigolion sydd wedi noddi C.Ff.I. Ceredigion yn ystod y flwyddyn. Mae’r rhestr i weld isod.

Os oes gennych ddiddordeb i noddi C.Ff.I. Ceredigion, cysylltwch â'r Swyddfa.

Dymunwn fel Sir ddiolch i’r Noddwyr canlynol ac i’r hysbysebwyr yn y Cwysi am ein cefnogi yn ariannol yn ystod y flwyddyn, ac os ydych yn rhedeg busnes ac yn dymuno noddi’r Sir, cysylltwch a’r Swyddfa.

NODDWYR 2017-2018

 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cronfa Ymddiriedolwyr NFU Ceredigion
 • NFU Ceredigion
 • Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion
 • Gwasg Aeron
 • Heygates
 • Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
 • Cyngor Cymuned Dyffryn Arth
 • Cyngor Cymuned Llanfair Clydogau
 • Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad
 • Cyngor Cymuned Llangwyryfon
 • Cyngor Cymuned Llansantffraed
 • Cyngor Cymuned Llanwnnen
 • Cyngor Cymuned Y Ferwig
 • Cyngor Cymuned Ystrad Meurig
 • Siop Inc, Aberystwyth
 • Gwesty’r Marine, Aberystwyth
 • Llond Plat, Aberaeron
 • 3N Gwallt, Tregaron
 • Oriel Ffynnon
 • Blodau’r Bedol, Llanrhystud
 • Morys Ioan, Mole Valley
 • Ffab Cymru, Llandysul
 • Kiwikit Ltd
 • Hufen Ia Conti’s
 • Mwnci Ffwnci
 • Talbot, Tregaron
 • CCF Tregaron
 • Clwb Trotian Tregaron
 • Cneifio Bont
 • Cegin Haul
 • Wynnstay
 • Llywodraeth Cymru
 • Undeb Amaethwyr Cymru
 • Theatr Felinfach
 • Banc Barclays
 • Technegol Cyf.
 • D.A.G. Jones & Son
 • Cyngor Cymdeithas Faenor
 • Cyngor Cymuned Henfynyw
 • Cyngor Cymuned Llanfarian
 • Cyngor Cymuned Llangrannog
 • Cyngor Cymuned Llanllwchaearn
 • Cyngor Cymuned Llanwenog
 • Cyngor Cymuned Penbryn
 • Cyngor Cymuned Ystrad Fflur
 • Hanfod Cymru Cyf
 • Lan Lofft, Llanbedr Pont Steffan
 • Awen Teifi, Aberteifi
 • Pinco
 • Panacea, Llanbedr Pont Steffan
 • Ceginau Lifestyle Kitchens
 • Euros Davies
 • Tafarn y Swan, Llanon
 • Betsan Jane
 • Bythynnod Blaengader
 • Sioe Bath & West
 • Cegin Glowon
 • WD Lewis & Son
 • Plymwaith AMD
 • Clwb Rygbi Tregaron
 • Bysiau Evans Coaches, Tregaron
 • Pencefn Feeds Ltd.
 • Tai Ceredigion