Noddwyr

Fel mudiad elusennol rydym yn ddibynnol ar Grantiau, Noddwyr a Chyfraniadau er mwyn parhau a datblygu gwaith da y mudiad yng Ngheredigion.

Diolch yn fawr iawn i'r sefydliadau, cwmnïau ac unigolion sydd wedi noddi C.Ff.I. Ceredigion yn ystod y flwyddyn. Mae’r rhestr i weld isod.

Os oes gennych ddiddordeb i noddi C.Ff.I. Ceredigion, cysylltwch â'r Swyddfa.

Dymunwn fel Sir ddiolch i’r Noddwyr canlynol ac i’r hysbysebwyr yn y Cwysi am ein cefnogi yn ariannol yn ystod y flwyddyn, ac os ydych yn rhedeg busnes ac yn dymuno noddi’r Sir, cysylltwch a’r Swyddfa.

NODDWYR 2016-2017

 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cronfa Ymddiriedolwyr NFU Ceredigion
 • NFU Ceredigion
 • Cegin Cig Cymru
 • Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion
 • Teithiau Tango
 • Cambria Tours
 • Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
 • Cyngor Cymuned Llandyfriog
 • Cyngor Cymuned Llangrannog
 • Cyngor Cymuned Llanllwchaearn
 • Cyngor Cymuned Llanwenog
 • Cyngor Cymuned Nantcwnlle
 • Siop Inc, Aberystwyth
 • Gwesty’r Marine, Aberystwyth
 • Llond Plat, Aberaeron
 • 3N Gwallt, Tregaron
 • G D Harries
 • Morys Ioan, Mole Valley
 • S Jones & Sons, Bethania
 • Rhosyn Dela
 • Siop Ffab, Llandysul
 • Cig Oen Caron
 • NFU Tregaron
 • Mwnci Ffwnci
 • DAG Jones & Son
 • Talbot, Tregaron
 • WD Lewis & Son
 • Alex Biddulph
 • Central Garage, Llanwnnen
 • CCF Tregaron
 • Eirian Evans
 • Cwmni Cara
 • Aeron Bacon Supplies
 • Popty
 • Old Oak Insurance
 • Rhydian Evans
 • Morgan & Davies
 • Shearwell Data
 • Tyssul Vets
 • Brybeque
 • Bara Gwalia, Llanybydder
 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Cynulliad
 • Undeb Amaethwyr Cymru
 • Castell Howell
 • Theatr Felinfach
 • Innovis
 • Siop y Pethe
 • Tesco
 • Cyngor Cymdeithas Faenor
 • Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad
 • Cyngor Cymuned Llanilar
 • Cyngor Cymuned Llansantffraed
 • Cyngor Cymdeithas Melindwr
 • Cyngor Cymuned Trefeurig
 • Lan Lofft, Llanbedr Pont Steffan
 • Awen Teifi, Aberteifi
 • Sied Gêc, Llwyncelyn
 • Panacea, Llanbedr Pont Steffan
 • Euros Davies
 • Tai Aeron
 • Sianti, Aberaeron
 • Polly’s Aberystwyth
 • Siop Iago
 • Siop Brefi
 • C J Cuts, Tregaron
 • Evans Bros, Llanybydder
 • Cambrian Power Tools Ltd, Tregaron
 • PJE
 • Morris Marshall & Poole
 • I W Jones a’i Gwmni
 • Donald Thomas, Cwmann
 • Tafarn y Foelallt, Llanddewi Brefi
 • Meithrinfa’r Enfys
 • Rob Rattray
 • Owain’s Butchers
 • Cegin Glowon
 • Dai Green
 • Cyclemart
 • Plymwaith AMD
 • Gwesty Llanina
 • Gwres yr Arth
 • Meadow Foods
 • Dŵr Llanllyr