Diwrnod Maes

Diwrnod Maes

Mae’r Diwrnod Maes yn llawn o gystadlaethau megis, Sialens ATV, Arddangosfa Ciwb, Trimio Oen, Ffensio Iau a Hŷn, Addurno Torch Nadolig, Fferm Ffactor, Gyrru Tractor a Barnu Stoc gan sicrhau digon o amrywiaeth yn ystod y dydd.

Rheolau Ffair Aeaf 2020
Ffurflen Gais Ffair Aeaf 2020
Ffurflen Gais Barnu Stoc Ffair Aeaf 2020
Canlyniadau Diwrnod Maes 2019

Cystadleuaeth Ychwanegol –
Treialon Cwn Defaid Talybont 2019

Nodiadau Hyfforddiant –
Nodiadau Biff Tew
Nodiadau Defaid Magu
Nodiadau Gwartheg Godro
Nodiadau Moch Tew

Holiaduron Barnu Stoc –
Dan 18 – 2008
Dan 18 – 2010
Dan 18 – 2011
Dan 26 – 2011