Diwrnod Maes

Diwrnod Maes

Cynhaliwyd Diwrnod Maes C.Ff.I. Ceredigion 2017 ym Mart Tregaron ar ddydd Sadwrn, 7fed o Hydref. Mae’r diwrnod yn llawn o gystadlaethau megis, Sialens ATV, Arddangosfa Ciwb, Trimio Oen, Ffensio Iau a Hŷn, Addurno Torch Nadolig, Fferm Ffactor, Gyrru Tractor a Barnu Stoc gan sicrhau digon o amrywiaeth yn ystod y dydd.