Llysgennad CFFI

Llysgennad CFFI

Mae C.Ff.I. Ceredigion yn chwilio am lysgenhadon o flynyddoedd 10 – 13 i hyrwyddo’r mudiad yn yr ysgolion uwchradd ac i ddenu aelodau newydd.

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.