Pontsian yn ennill y Pantomeim!

Cynhaliwyd cystadleuaeth Pantomeim C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach dros wyliau’r hanner tymor, gyda 14 o glybiau’r sir yn cystadlu. Cafwyd cefnogaeth gref gan y clybiau a hefyd ffrindiau’r Mudiad, gan sicrhau bod y theatr dan ei sang bob nos. Rydym Parhau darllen

Parhau darllen...