Pwyllgorau

Pwyllgorau

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc yn fudiad unigryw gan ei fod yn fudiad hollol ddemocrataidd - yr aelodau sydd yn gwneud yr holl benderfyniadau!  Oherwydd hyn mae Pwyllgorau yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad gwaith y mudiad ac mae cynrychiolwyr o bob clwb yn cwrdd yn fisol yng Nghanolfan Addysg Felinfach.

Defnyddiwch y trefn yma ar gyfer Pwyllgor Blynyddol eich clwb - Trefn Pwyllgor Blynyddol

Pwyllgor Blynyddol 2019
Agenda 18-9-19
Cofnodion CCB 2018