Slider

Croeso

Croeso i wefan Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion.  Dyma fudiad gorau ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 26 oed sy'n byw yng nghefn Gwlad Ceredigion.  Mae 18 o glybiau yng Ngheredigion a dros 700 o aelodau.  Mae'r mudiad yn cynnig cyfleon a phrofiadau arbennig ac mae'n apelio at bob oedran a chefndir. Gobeithio gwnewch fwynhau pori trwy'r wefan!

Aelodaeth 2017/2018

Clybiau

Dan 16

Dan 21

Dan 26

Aelod Cyswllt

DIGWYDDIADAU

Diwrnod Allan ar y Fferm

22/09/2018

Diwrnod allan am ddim i’r teulu oll! Cyfle i weld nifer o bethau gwahanol yn ymwneud â ffermio megis – Anifeiliaid Fferm Arddangosfeydd Stondinau Ffair Fwyd a Chrefftau Peiriannau Fferm a llawer mwy! Mynediad am Ddim!

NEWYDDION