Adloniant

Adloniant

Mae C.Ff.I. Ceredigion yn cynnal cystadleuaeth Drama, Hanner Awr Adloniant a Phantomeim sy’n cylchdroi bob tair mlynedd. Dyma gystadleuaeth poblogaidd iawn ac mae Theatr Felinfach dan ei sang bob nos yn ystod wythnos y cystadlu.

Cynhelir y gystadleuaeth Hanner Awr o Adloniant rhwng y 25ain o Chwefror a’r 1af o Fawrth 2019 yn Theatr Felinfach a chafwyd cyngerdd Gwyl Ddrama’r Sir ar nos Lun y 4ydd o Fawrth 2019.

Rheolau Adloniant 2019
Canllawiau’r Theatr 2019
Templed Asesiad Risg Adloniant NFYFC
Catalog Gwisgoedd

Canlyniadau Terfynol 2019