Adloniant

Adloniant

Mae C.Ff.I. Ceredigion yn cynnal cystadleuaeth Drama, Hanner Awr Adloniant a Phantomeim sy’n cylchdroi bob tair mlynedd. Dyma gystadleuaeth poblogaidd iawn ac mae Theatr Felinfach dan ei sang bob nos yn ystod wythnos y cystadlu.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth Pantomeim rhwng yr 19eg a’r 23ain o fis Chwefror 2018 yn Theatr Felinfach a chafwyd cyngerdd Gwyl Ddrama’r Sir ar nos Lun y 26ain o Chwefror 2018.

Llongyfarchiadau i C.Ff.I. Pontsian am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth eleni. Aethant ymlaen i gynrychioli’r Sir yn Nghwyl Adloniant C.Ff.I. Cymru ym Mhort Talbot lle ddaethant i’r brig yma hefyd!