Adloniant

Adloniant

Mae C.Ff.I. Ceredigion yn cynnal cystadleuaeth Drama, Hanner Awr Adloniant a Phantomeim sy’n cylchdroi bob tair mlynedd. Dyma gystadleuaeth poblogaidd iawn ac mae Theatr Felinfach dan ei sang bob nos yn ystod wythnos y cystadlu.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth Ddrama rhwng y 17eg a’r 21ain o Chwefror 2020 yn Theatr Felinfach a chynhaliwyd cyngerdd Gwyl Ddrama’r Sir ar nos Lun y 24ain o Chwefror 2020.

Rheolau Drama 2020
Canllawiau CFfI Theatr Felinfach 2020
Templed Asesiad Risg Adloniant NFYFC
Catalog Gwisgoedd

Canlyniadau Terfynol 2020