Tendrau Rali C.FF.I Ceredigion 2023

Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r EISTEDDFOD  a gynhelir ar Nos Iau 2il o Dachwedd a Dydd Sadwrn, 4ydd o Dachwedd 2023.

Mae angen:

  • lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd a Fan Sglodion, Byrgers ayyb

Tendr Eisteddfod 2023 Tendr Diwrnod Maes 2023

Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r DIWRNOD MAES a gynhelir  ar Ddydd Sadwrn, 14eg o Hydref 2023 ar fferm Trawscoed, Aberystwyth.

Mae angen:

  •  Fan fwyd i werthu Sglodion, Byrgers ayyb.

Tendr Diwrnod Maes 2023

Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r RALI SIROL a gynhelir ar y 3ydd o Fehefin, 2023.  Mae angen:

 

  • Toiledau gogyfer y dydd a’r nos
  • Lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd yn cynnwys gwerthu ffrwythau, melysion ayyb
  • Lluniaeth sglodion, byrgers ayyb
  • Hufen Iâ
  • Swyddogion Diogelwch Cofrestredig gogyfer a’r ddawns
  • Ffensio Diogelwch
  • Fordydd Tresl
  • System Sain

 

I wneud cais, cysylltwch â Swyddfa C.Ff.I Ceredigion ar 01570 471444 neu ceredigion@yfc-wales.org.uk. Mae’r pecynnau ymgeisio hefyd ar ein gwefan, www.yfc-ceredigion.org.uk.

Dyddiad cau derbyn y ffurflen gais yw’r 5ed o Ebrill 2023.

TENDER APPLICATION FOR CATERING CEREDIGION YFC RALLY 2023

TENDER APPLICATION FOR CATERING FAST FOOD CEREDIGION 2023

TENDER APPLICATION FOR ICE CREAM 2023

TENDER APPLICATION FOR SECURITY 2023 (1)

TENDER APPLICATION FOR SECURITY FENCING 2023

TENDER APPLICATION FOR SOUND SYSTEM 2023

TENDER APPLICATION FOR TOILETS AT THE CEREDIGION YFC RALLY 2023

TENDER APPLICATION FOR TRESTLE TABLES 2023