Tendrau Rali 2019

Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r RALI SIROL a gynhelir ar y 1af o Fehefin, 2019.  Mae angen:

  • Toiledau gogyfer y dydd a’r nos
  • Lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd yn cynnwys gwerthu ffrwythau, melysion ayyb
  • Lluniaeth sglodion, byrgers ayyb
  • Hufen Iâ
  • Swyddogion Diogelwch Cofrestredig gogyfer a’r ddawns
  • Ffensio Diogelwch
  • Fordydd Tresl
  • System Sain

I wneud cais, cysylltwch â Swyddfa C.Ff.I Ceredigion ar 01570 471444 neu ceredigion@yfc-wales.org.uk. Mae’r pecynnau ymgeisio i’w gweld isod –

TENDER APPLICATION FOR TOILETS AT THE CEREDIGION YFC RALLY 2019
TENDER APPLICATION FOR CATERING CEREDIGION YFC RALLY 2019
TENDER APPLICATION FOR CATERING FAST FOOD CEREDIGION 2019
TENDER APPLICATION FOR ICE CREAM 2018
TENDER APPLICATION FOR SECURITY 2019
TENDER APPLICATION FOR SECURITY FENCING 2019
TENDER APPLICATION FOR TRESTLE TABLES 2019
TENDER APPLICATION FOR SOUND SYSTEM 2019

Dyddiad cau derbyn y ffurflen gais yw’r 10fed o Ebrill 2019.