Tendr Lluniaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cynhelir cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion ar Ddydd Sul, 19eg o Ionawr 2020 yng Nghanolfan Addysg Felinfach lle rydym yn disgwyl tua 200 o bobl i fynychu’r digwyddiad. Rydym yn chwilio am gwmni i dendro lluniaeth ar gyfer y Beirniaid, Stiwardiaid, Swyddogion a’r cyhoedd, ac felly rydym yn gofyn am dendr ar gyfer yr hawl i werthu bwyd e.e. Cacennau a brechdanau (dim ‘fast food’) i’r cyhoedd a phris ar gyfer darpariaeth o brydiau bwyd a lluniaeth ar gyfer tua 20 o feirniaid a swyddogion.

Edrychwn ymlaen i dderbyn eich tendr erbyn yr 21ain o Hydref. Mwy o wybodaeth ar y llythyr isod.

tendr lluniaeth cyhoedd a beirniaid 20