Tendr Lluniaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2017

Mae C.Ff.I Ceredigion yn chwilio am dendr lluniaeth ar gyfer cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg y Sir. Cynhelir y gystadleuaeth ar yr ail ar hugain o Ionawr, 2017. Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y llythyr tendr yma. tendr_lluniaeth_cyhoedd_a_beirniaid_18.pdf

Dyddiad cau derbyn tendr ydy’r 13eg o Ragfyr.