Ail-agor Clybiau

Canllawiau ail-agor Clwb

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc yn bwriadu ail-agor Clybiau (wyneb yn wyneb) ar ôl y Pandemic. Defnyddiwch y canllawiau a’r dogfennau yma i sicrhau bod eich clybiau yn ddiogel i’r aelodau fedru cwrdd y tu allan. Cadwch lygad ar canllawiau y Llywodraeth, maent yn newid yn ddyddiol.