Sponsors

Ceredigion Y.F.C. is a Charitable Organisation and depend on Grants, Sponsorships and Donations to provide and develop the good work in Ceredigion.

We are very grateful to all institutions, businesses and individuals that have sponsored Ceredigion Y.F.C. during the year. The list is given below.

If you’re interested in sponsoring Ceredigion Y.F.C, please contact the Office.

Sponsors 2018-2019

 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cronfa Ymddiriedolwyr NFU Ceredigion
 • NFU Ceredigion
 • Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion
 • Gwasg Aeron
 • Gwesty Four Seasons
 • Edleston House
 • D.Jenkins a'i Fab
 • Wales & West Housing
 • Dunbia
 • Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
 • Cyngor Cymuned Dyffryn Arth
 • Cyngor Cymuned Llanfair Clydogau
 • Cyngor Cymuned Llangwyryfon
 • Cyngor Cymuned Ystrad Meurig
 • Cyngor Cymuned Llangoedmor
 • Cyngor Cymuned Llanrhystud
 • Hanfod Cymru Cyf
 • Siop Inc, Aberystwyth
 • Siop y Pethe, Aberystwyth
 • Gwesty’r Marine, Aberystwyth
 • Llond Plat, Aberaeron
 • Oriel Ffynnon
 • Blodau’r Bedol, Llanrhystud
 • Mwnci Ffwnci
 • CCF Tregaron
 • Celtic, Aberaeron
 • WD Lewis & Son
 • Tai Ceredigion
 • Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion
 • Gwyndaf Davies
 • Lloyd Dairy Centre Ltd
 • Tithebarn
 • D.I.B. Cyf
 • Greenlands
 • Bwydydd Pencefn Feeds
 • Cigydd Dai Isaac
 • Llywodraeth Cymru
 • Undeb Amaethwyr Cymru
 • Theatr Felinfach
 • Banc Barclays
 • Technegol Cyf.
 • Queensbridge Hotel
 • Ty Belgrave
 • Castell Howell
 • Gwili Jones
 • Dalton's ATV
 • Cyngor Cymuned Llandyfriog
 • Cyngor Cymuned Henfynyw
 • Cyngor Cymuned Llanfarian
 • Cyngor Cymuned Llangrannog
 • Cyngor Cymuned Llanwenog
 • Cyngor Cymuned Penbryn
 • Lan Lofft, Llanbedr Pont Steffan
 • Awen Teifi, Aberteifi
 • Pinco
 • Panacea, Llanbedr Pont Steffan
 • Ceginau Lifestyle Kitchens
 • Euros Davies
 • Tafarn New Inn, Llanddewi Brefi
 • Llyr Davies
 • Clive's, Aberystwyth
 • H L Evans - Freeze Branding
 • Garej Brondeifi
 • Cegin Haul
 • D.O. & D.W. Jones
 • Graham's Gardening Services
 • Tooby & Williams Ltd
 • LAS Recycling Ltd
 • Dwr Llanllyr
 • Bara Gwalia