Sponsors

Ceredigion Y.F.C. is a Charitable Organisation and depend on Grants, Sponsorships and Donations to provide and develop the good work in Ceredigion.

We are very grateful to all institutions, businesses and individuals that have sponsored Ceredigion Y.F.C. during the year. The list is given below.

If you’re interested in sponsoring Ceredigion Y.F.C, please contact the Office.

Sponsors 2016-2017

 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cronfa Ymddiriedolwyr NFU Ceredigion
 • NFU Ceredigion
 • Cegin Cig Cymru
 • Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion
 • Teithiau Tango
 • Cambria Tours
 • Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
 • Cyngor Cymuned Llandyfriog
 • Cyngor Cymuned Llangrannog
 • Cyngor Cymuned Llanllwchaearn
 • Cyngor Cymuned Llanwenog
 • Cyngor Cymuned Nantcwnlle
 • Siop Inc, Aberystwyth
 • Gwesty’r Marine, Aberystwyth
 • Llond Plat, Aberaeron
 • 3N Gwallt, Tregaron
 • G D Harries
 • Morys Ioan, Mole Valley
 • S Jones & Sons, Bethania
 • Rhosyn Dela
 • Siop Ffab, Llandysul
 • Cig Oen Caron
 • NFU Tregaron
 • Mwnci Ffwnci
 • DAG Jones & Son
 • Talbot, Tregaron
 • WD Lewis & Son
 • Alex Biddulph
 • Central Garage, Llanwnnen
 • CCF Tregaron
 • Eirian Evans
 • Cwmni Cara
 • Aeron Bacon Supplies
 • Popty
 • Old Oak Insurance
 • Rhydian Evans
 • Morgan & Davies
 • Shearwell Data
 • Tyssul Vets
 • Brybeque
 • Bara Gwalia, Llanybydder
 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Cynulliad
 • Undeb Amaethwyr Cymru
 • Castell Howell
 • Theatr Felinfach
 • Innovis
 • Siop y Pethe
 • Tesco
 • Cyngor Cymdeithas Faenor
 • Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad
 • Cyngor Cymuned Llanilar
 • Cyngor Cymuned Llansantffraed
 • Cyngor Cymdeithas Melindwr
 • Cyngor Cymuned Trefeurig
 • Lan Lofft, Llanbedr Pont Steffan
 • Awen Teifi, Aberteifi
 • Sied Gêc, Llwyncelyn
 • Panacea, Llanbedr Pont Steffan
 • Euros Davies
 • Tai Aeron
 • Sianti, Aberaeron
 • Polly’s Aberystwyth
 • Siop Iago
 • Siop Brefi
 • C J Cuts, Tregaron
 • Evans Bros, Llanybydder
 • Cambrian Power Tools Ltd, Tregaron
 • PJE
 • Morris Marshall & Poole
 • I W Jones a’i Gwmni
 • Donald Thomas, Cwmann
 • Tafarn y Foelallt, Llanddewi Brefi
 • Meithrinfa’r Enfys
 • Rob Rattray
 • Owain’s Butchers
 • Cegin Glowon
 • Dai Green
 • Cyclemart
 • Plymwaith AMD
 • Gwesty Llanina
 • Gwres yr Arth
 • Meadow Foods
 • Dŵr Llanllyr