Pwyllgor Rheoli a Chyllid

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am drafod materion ariannol a staffio’r mudiad a gwneud argymelliadau i’r Pwyllgor Gwaith ar ddatblygiad strategol y C.Ff.I.
Cadeirydd Presennol y Pwyllgor yw Mererid Jones, cyn-aelod o glwb Pontsian.

Agenda:
Cofnodion: