Pwyllgor Materion Gwledig

Mae Pwyllgor Materion Gwledig yn ymdrin â materion sy’n effeithio chi fel person sy’n byw yng nghefn gwlad Ceredigion gan gynnwys holl materion amaethyddol ac amgylcheddol. Mae’r pwyllgor hefyd yn trefnu nifer o heriau a thripiau. Mae’r Pwyllgor hefyd yn trefnu Cystadleuaeth Diwrnod Maes, nosweithiau hyfforddiant Barnu Stoc, Diwrnod allan ar y Fferm i blant Ysgolion Cynradd ac hefyd yn gwahodd nifer o gwmnïau a fusnesau i siarad gyda’r aelodau. Cadeirydd y pwyllgor yw Dewi Davies o glwb Llanddeiniol.

Agenda Pwyllgor Materion Gwledig 20.04.22

Cofnodion:
Hydref 2019
Medi 2019
Mehefin 2019
Mai 2019
Mawrth 2019
Ionawr 2019