Pwyllgor Gwaith

Dyma Bwyllgor sydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol sydd wedi cael eu drafod yn yr Is-bwyllgorau. Mae 3 cynrychiolydd o bob clwb â sedd ar y pwyllgor yma. Cynhelir Pwyllgor Gwaith y Sir am 8.45yh yn dilyn yr Is-bwyllgorau ar y 3ydd Nos Fercher o bob mis.

Agenda Gwaith 18.5.2022

Cofnodion:
Ebrill 2022
Mawrth 2022
Ionawr 2022
Tachwedd 2021
Hydref 2021
Medi 2021
Mehefin 2021
Mai 2021
Ebrill 2021
Mawrth 2021
Ionawr 2021
Tachwedd 2020
Hydref 2020
Medi 2020
Ionawr 2020
Tachwedd 2019
Hydref 2019
Medi 2019
Mehefin 2019
Mai 2019
Ebrill 2019
Mawrth 2019