Pwyllgorau

Pwyllgorau

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc yn fudiad unigryw gan ei fod yn fudiad hollol ddemocrataidd – yr aelodau sydd yn gwneud yr holl benderfyniadau!  Oherwydd hyn mae Pwyllgorau yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad gwaith y mudiad ac mae cynrychiolwyr o bob clwb yn cwrdd yn fisol yng Nghanolfan Addysg Felinfach.

Defnyddiwch y trefn yma ar gyfer Pwyllgor Blynyddol eich clwb – Fformat Cyfarfod Blynyddol

Pwyllgor Blynyddol 2021
Agenda AGM 29-.9-2021
Cofnodion-C-B-30-09-2020