Llogi Offer

Mae gan C.Ff.I. Ceredigion nifer o eitemau gwahanol i’w logi/menthyg. Boed hynny’n ddillad i unrhyw gystadleuaeth neu amrywiaeth o gemau gwahanol i gynnal noson clwb. Gwelir isod am fwy o wybodaeth. Os am logi unrhyw offer cysylltwch â’r swyddfa.

Taflunydd

Jenga Enfawr

Connect 4 Enfawr

Twister Enfawr

Pass the Pigs - Enfawr