Mydroilyn

Mydroilyn

Mae Clwb Mydroilyn yn glwb bywiog a llawn sbort sy’n cwrdd bob nos Lun yn Neuadd Bentref Mydroilyn am 7.30y.h. Cewch brofi amryw o weithgareddau ar nos Lun, boed hynny’n noson o Fingo, dawnsio Zumba neu daith gerdded! Mae ‘na groeso bob amser i aelodau newydd felly cysylltwch os am fwy o wybodaeth!

Cysylltu:

Ffôn y Clwb: 07970 314162

Grwp ‘Facebook’: C.Ff.I. Mydroilyn

Ebost: cffimydroilyn@gmail.com

Dyma ein rhaglen am y flwyddyn.