Bro’r Dderi

Bro’r Dderi

Croeso i'n tudalen. Bro'r Dderi yw'r clwb ifancaf yn y Sir. Rydym yn cwrdd bob yn ail Nos Lun am 7.30yh yn Neuadd Ysgol y Dderi, Llangybi.

Dyma ein rhaglen am y flwyddyn - lawrlwythwch fel PDF.