Noddwyr

Fel mudiad elusennol rydym yn ddibynnol ar Grantiau, Noddwyr a Chyfraniadau er mwyn parhau a datblygu gwaith da y mudiad yng Ngheredigion.

Diolch yn fawr iawn i'r sefydliadau, cwmnïau ac unigolion sydd wedi noddi C.Ff.I. Ceredigion yn ystod y flwyddyn. Mae’r rhestr i weld isod.

Os oes gennych ddiddordeb i noddi C.Ff.I. Ceredigion, cysylltwch â'r Swyddfa.

Dymunwn fel Sir ddiolch i’r Noddwyr canlynol ac i’r hysbysebwyr yn y Cwysi am ein cefnogi yn ariannol yn ystod y flwyddyn, ac os ydych yn rhedeg busnes ac yn dymuno noddi’r Sir, cysylltwch a’r Swyddfa.

NODDWYR 2018-2019

 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cronfa Ymddiriedolwyr NFU Ceredigion
 • NFU Ceredigion
 • Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion
 • Gwasg Aeron
 • Gwesty Four Seasons
 • Edleston House
 • D.Jenkins a'i Fab
 • Wales & West Housing
 • Dunbia
 • Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan
 • Cyngor Cymuned Dyffryn Arth
 • Cyngor Cymuned Llanfair Clydogau
 • Cyngor Cymuned Llangwyryfon
 • Cyngor Cymuned Ystrad Meurig
 • Cyngor Cymuned Llangoedmor
 • Cyngor Cymuned Llanrhystud
 • Hanfod Cymru Cyf
 • Siop Inc, Aberystwyth
 • Siop y Pethe, Aberystwyth
 • Gwesty’r Marine, Aberystwyth
 • Llond Plat, Aberaeron
 • Oriel Ffynnon
 • Blodau’r Bedol, Llanrhystud
 • Mwnci Ffwnci
 • CCF Tregaron
 • Celtic, Aberaeron
 • WD Lewis & Son
 • Tai Ceredigion
 • Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion
 • Gwyndaf Davies
 • Lloyd Dairy Centre Ltd
 • Tithebarn
 • D.I.B. Cyf
 • Greenlands
 • Bwydydd Pencefn Feeds
 • Cigydd Dai Isaac
 • Llywodraeth Cymru
 • Undeb Amaethwyr Cymru
 • Theatr Felinfach
 • Banc Barclays
 • Technegol Cyf.
 • Queensbridge Hotel
 • Ty Belgrave
 • Castell Howell
 • Gwili Jones
 • Dalton's ATV
 • Cyngor Cymuned Llandyfriog
 • Cyngor Cymuned Henfynyw
 • Cyngor Cymuned Llanfarian
 • Cyngor Cymuned Llangrannog
 • Cyngor Cymuned Llanwenog
 • Cyngor Cymuned Penbryn
 • Lan Lofft, Llanbedr Pont Steffan
 • Awen Teifi, Aberteifi
 • Pinco
 • Panacea, Llanbedr Pont Steffan
 • Ceginau Lifestyle Kitchens
 • Euros Davies
 • Tafarn New Inn, Llanddewi Brefi
 • Llyr Davies
 • Clive's, Aberystwyth
 • H L Evans - Freeze Branding
 • Garej Brondeifi
 • Cegin Haul
 • D.O. & D.W. Jones
 • Graham's Gardening Services
 • Tooby & Williams Ltd
 • LAS Recycling Ltd
 • Dwr Llanllyr
 • Bara Gwalia